Οικονομική Σημασία

Ο εμβολιασμός έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης πολυάριθμων μολυσματικών ασθενειών και της θνησιμότητας που αυτές προκαλούν. Μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις πιο αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στα παγκόσμια χρονικά της ιατρικής1,2,3.

Το 2013, εκτιμήθηκε ότι από το 1924 103 εκατομμύρια κρούσματα παιδικών ασθενειών στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποτραπεί λόγω του εμβολιασμού2.

Η εφαρμογή εμβολιαστικών προγραμμάτων έχει αποφέρει εξαιρετικά θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Μέσω τους εμβολιασμού και της πρόληψης αποφεύγεται τόσο το άμεσο κόστος, που σχετίζεται με την θεραπεία και την αποκατάσταση μιας νόσου συμπεριλαμβανομένων των πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της, όσο και το έμμεσο, που σχετίζεται με παραμέτρους όπως η απώλεια παραγωγικότητας1,2.

Η χρήση εμβολίων για την πρόληψη ασθενειών σε παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και νοσηλεία, γεγονός που οδηγεί σε ουσιαστική συγκράτηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο1,2,3.

Μια πρόσφατη αμερικανική μελέτη εκτιμά ότι για κάθε δολάριο που δαπανάται για τον εμβολιασμό κατά την παιδική ηλικία, εξοικονομούνται 3$ όσον αφορά το άμεσο κόστους και 10$ όσον αφορά το συνολικό κόστος για την κοινωνία (άμεσο και έμμεσο)2.

Οι επενδύσεις στην εξάλειψη λοιμωδών νόσων έχουν αποδειχθεί πολύτιμες. Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επένδυσε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για 11 χρόνια στο πρόγραμμα εντατικοποίησης της εξάλειψης της ευλογιάς (1967-1979), μια επένδυση που έχει αποπληρωθεί πολλές φορές . Όχι μόνο προστατεύθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιο πληθυσμού και διασώθηκαν ανθρώπινες ζωές  αλλά και εξοικονομήθηκαν πόροι σχετιζόμενοι με τη διαχείριση της νόσου (ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα, χρήση επιπλέον εμβολίων, προγράμματα επιτήρησης και καταγραφής). Η ετήσια εξοικονόμηση από την εξάλειψη της ευλογιάς υπολογίζεται σε περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ2.

Μέσω του εμβολιασμού σημαντικός αριθμός καρκίνων μπορεί να προληφθεί, με ουσιαστικό όφελος για το για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης λόγω του υψηλού κόστους διαχείρισης των συγκεκριμένων νοσημάτων. Το εμβόλιο εναντίον της ηπατίδας Β ήταν βασικό όπλο για την σημαντική μείωση των κρουσμάτων καρκίνου του ήπατος, ενώ τα εμβόλια εναντίον του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) είναι αποτελεσματικά για τη πρόληψη των καρκίνων της πρωκτογεννητικής περιοχής (καρκίνος τραχήλου τη μήτρας, καρκίνος αιδοίου, καρκίνος κόλπου και καρκίνος πρωκτού) 2,3,5,6,7.

Μέσω του εμβολιασμού μπορούν να δοθούν λύσεις σε ιατρικές ανάγκες  που παραμένουν ακάλυπτες. Παράδειγμα αποτελεί  το εμβόλιο για την πρόληψη του  έρπητα ζωστήρα και της μεθερπητικής νευραλγίας καθώς δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες πρόληψης ενώ και οι υπάρχουσες φαρμακευτικές αγωγές πολλές φόρες δεν επαρκούν3.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης για μείωση των προϋπολογισμών της υγειονομικής περίθαλψης, τα προγράμματα εμβολιασμών  μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης μέσω της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων της1,2,3.

Πηγές:

  1. Rémy V, Largeron N, Quilici S, Carroll S. The economic value of vaccination:
    why prevention is wealth. J Mark Access Health Policy 2015; Aug 12:3.
  2. Rémy V, Zöllner Y, Heckmann U. Vaccination: the cornerstone of an efficient healthcare system. J Mark Access Health Policy 2015; Aug 12:3.
  3. Largeron N, Lévy P, Wasem J, Bresse X. Role of vaccination in the sustainability of healthcare systems. J Mark Access Health Policy 2015; Aug 12:3.
  4. Szucs T, Quilici S, Panfilo M. From population to public institutions: what needs to be changed to benefit from the full value of vaccination. J Mark Access Health Policy 2015; Aug 12;3
  5. Gardasil 9, Φύλλο Οδηγιών Χρήσης, Νοέμβριος 2017,
  6. Gardasil, Φύλλο Οδηγιών Χρήσης, Απρίλιος 2017
  7. Cervarix, Φύλλο Οδηγιών Χρήσης, Απρίλιος 2017 (EMA)