Εμβολιασμός στην Ελλάδα

Εμβολιασμός στην Ελλάδα 1,2

Η πολιτική για το Πρόγραμμα Εμβολιασμών των Παιδιών-Εφήβων και Ενηλίκων καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας τις σχετικές συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο των εμβολίων και των λοιμώξεων και στελέχη που υπηρετούν στη Δημόσια Υγεία.

Το Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορεί να διαμορφωθεί και να αναπροσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα και τα επιδημιολογικά στοιχεία.

Με βάση το πρόγραμμα αυτό, παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας αλλά και ενήλικες καλύπτονται με εμβόλια κατά μεταδοτικών ασθενειών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές και να αποτελέσουν απειλή για τη Δημόσια Υγεία. Μέσα από τα προγράμματα εμβολιασμού, θωρακίζεται η χώρα και ο πληθυσμός αποκτά συλλογική ανοσία.

Τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους πολίτες.

Η τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος Εμβολιασμών στην Ελλάδα έγινε το Μάιο του 2017.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εμβολιασμών για τα παιδιά, τους έφηβους και τους ενήλικες:

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων 2017 1

Για τις αναλυτικές οδηγίες παρακαλώ πατήστε εδώ:

Εμβολιασμοί Ενηλίκων 2017 2

Για τις αναλυτικές οδηγίες παρακαλώ πατήστε εδώ:

Πηγές:

  1. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2017. Αθήνα 23/5/17, Αρ Πρωτ. Γ1α/Γ.Π, οικ 38867.
  2. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2017. Αθήνα 23/5/17, Αρ Πρωτ. Γ1α/Γ.Π, οικ 38872