Τι Είναι το Εμβόλιο

Το εμβόλιο είναι ένα βιολογικό προϊόν, που είναι ικανό να προσφέρει ανοσία στον οργανισμό έναντι σε κάποιο παθογόνο μικροοργανισμό είτε πρόκειται για μικρόβιο είτε πρόκειται για ιό. Το εμβόλιο συνήθως περιέχει έναν νοσογόνο παράγοντα (εξασθενημένο/αδρανοποιημένο μικροοργανισμό, ή τμήμα του) που ευθύνεται για μια ασθένεια. Ο παράγοντας αυτός διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Το ανοσοποιητικό σύστημα τον αναγνωρίζει ως ξένο εισβολέα, κινητοποιείται για να τον καταστρέψει και τον «θυμάται» ώστε, σε περίπτωση μόλυνσης, να είναι πολύ πιο εύκολη η καταστροφή του συγκεκριμένου νοσογόνου παράγοντα. Έτσι επιτυγχάνεται η ανοσία μέσω του εμβολιασμού2.

Πηγές:

 1. ΚΕΕΛΠΝΟ, Ιστορική αναδρομή, εμβόλια και ταξιδιωτική ιατρική. http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Ταξιδιωτική%20Ιατρική/…/hist_trav.ppt. Accessed 6-9-2017
 2. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία. Τι είναι τα εμβόλια & πως δουλεύουν.
  http://vaccines.e-child.gr/enimerosou-ine-metadotiko/how-vaccines-work/. Accessed 5-6-2017
 3. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία. Οι εμβολιασμοί στα παιδιά.
  http://www.e-child.gr/parents/vaccinations/item/70-vaccinations-for-children. Accessed 3-6-2017
 4. ΚΕΕΛΠΝΟ, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών. Εμβολιασμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
  http://www.keelpno.gr/elgr/e%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.aspx. Accessed 20-4-2017
 5. ΚΕΕΛΠΝΟ, Seven Key Reasons Why immunization must remain a priority in the WHO European Region http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Δημοφιλή-Συνέδρια%20κά/Εβδομάδα%20Εμβολιασμού%202012-2013/Seven_Key_Reasons.pdf Accessed 15-5-2017
 6. WHO, UNICEF, World Bank. State of the World’s Vaccines and Immunization, 3rd ed. Geneva, World Health Organization; 2009. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44169/1/9789241563864_eng.pdf last accessed 31 Jul 2017.
 7. Plotkin S. History of vaccination. PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014;111:12283-12287.
 8. de Figueiredo A, Xiahong Z, Schulz WS, , et al. The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey. EBioMedicine 2016;12:295-301.
 9. Wadman M and You J. The vaccine wars. Science 2017;356:364-365., published online, April 27, 2017.
 10. Riedel S. Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2005; 18: 21–25
 11. Newman L. Maurice Hilleman. BMJ 2005;330:228.
 12. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2017. Αθήνα 23/5/17, Αρ Πρωτ. Γ1α/Γ.Π, οικ 38867.
 13. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2017. Αθήνα 23/5/17, Αρ Πρωτ. Γ1α/Γ.Π, οικ 38872
 14. http://www.chem.uoa.gr/?p=6979
 15. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία. Ορόσημα στην ιστορία των εμβολίων http://vaccines.e-child.gr/enimerosou-ine-metadotiko/timeline/ Accessed 10-8-2017
 16. Katherine I. O’Rourke, John V. Duncan, James R. Logan, et al. Active Surveillance for Scrapie by Third Eyelid Biopsy and Genetic Susceptibility Testing of Flocks of Sheep in Wyoming. Clin Diagn Lab Immunol. 2002; 9: 966–971.
 17. https://www.chemheritage.org/historical-profile/louis-pasteur Accessed 15-1-2016
 18. The Origin of the Word ‘Vaccine’ https://www.sciencefriday.com/articles/the-origin-of-the-word-vaccine/ Accessed 10-8-2017
 19. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1954/enders-bio.html Accessed 10-8-2017
 20. John F. Enders – Biographical http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/ Accessed 10-8-2017
 21. RNA vaccines: a novel technology to prevent and treat disease http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/rna-vaccines-a-novel-technology-to-prevent-and-treat-disease/, Accessed 11/8/17
 22. WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63043/1/WHO_GPV_PR_96.01.pdf , Accessed 11/8/17
 23. Centers for Disease Control and Prevention.. https://www.cdc.gov/measles/downloads/measlesdataandstatsslideset.pdf, Accessed 11/8/17
 24. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47646#.WYQVUyOLS9Y, Accessed 11/8/17
 25. Rémy V, Zöllner Y, Heckmann U. Vaccination: the cornerstone of an efficient healthcare system. J Mark Access Health Policy 2015; 3:27041.
 26. http://www2.keelpno.gr/blog/?p=241&lang=en, Accessed 15/9/17
 27. http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Προλαμβάνονται%20με%20εμβολιασμό/Ιλαρά/ΕΚΘΕΣΗ%20ΙΛΑΡΑΣ_03-9-2017.pdf, Accessed 15/9/17
 28. International Agency on Research in Cancer. GLOBOGAN 2012. Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence worldwide in 2012. http://globocan.iarc.fr/old/age-specific_table_r.asp?selection=63990&title=European+Union+%28EU-28%29&sex=2&type=0&stat=0&window=1&sort=1&submit=%C2%A0Execute, Accessed 15/9/17
 29. International Agency on Research in Cancer. GLOBOGAN 2012. Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence worldwide in 2012 http://globocan.iarc.fr/old/age-specific_table_r.asp?population=71258&selection=63990&selection=77300&title=+Greece&sex=2&type=0&stat=0&window=1&sort=1&submit=%C2%A0Execute , Accessed 15/9/17